Příklad stanovení ceny projektu

Jako investor budete potřebovat projekt na čistírnu odpadních vod pro středně velký penzion s restaurací. Rozpočtová cena díla bude odhadnuta na 600 tis.Kč, podle metodiky UNIKA bude cena projektu v rozpětí 80 až 94 tis.Kč.

Protože místní podmínky budou průměrné bude celková cena ve středu tohoto rozpětí, tj. 86 700 Kč.

Rozhodnete se, že chcete zajistit projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pouze do fáze vydání stavebního povolení.

Výsledná smluvní cena pak bude 3%+15%+27%=45% z celkové ceny, tedy 39 000 Kč.

V ceně je obsaženo zajištění běžných podkladů jako:

V ceně je naopak nejsou obsaženy nadstandartní poplatky jako:

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky spojené se územním a stavebním řízením.